رویدادهای پیش رو …

تولیدات رسانه‌ای

در ذیل مطالب و محتواهای رسانه‌ای تولید شده مجموعه‌ی هیئت را می‌توانید مشاهده نمایید…

در راستای تاثیر محتوایی در فضای مجازی فعالیت‌های بسیاری و تلاش‌های زیادی انجام شده تا این مطالب مختصر جهت رشد معارف و تبیین شکل بگیرد.

هیئت برای همه

هیئت رهروان شهدا، کمکی در زمینه‌های مختلف فکری، فرهنگی، علمی و …، در مسیر اهل بیت و برای همه….

در ذیل شرخ مختصری از شئون مختلفی که هیئت رهروان شهدا بر خود وظیفه دانسته و در سال جاری قصد فعالیت در آن را دارد، قابل مشاهده است:

تربیتی و تهذیبی

محلی برای رشد افرادی که قصد دارند در هیئت برای مدت زمان بلند مدتی فعالیت کرده و در این مدت رشد ابعاد مختلفشان باید مورد توجه قرار گیرد.

فرهنگی

محلی برای تاثیرگذاری فکری محتوایی برای تمامی مخاطبین هیئت، حتی آن دسته از عزیزانی که شاید فقط یک بار مخاطب هیئت شده‌اند

محلی برای فعالیت گسترده و هدفمند در جهت اثرگذاری رسانه‌ای در جامعه

محلی برای برنامه‌ریزی و تعریف اموری برای دخیل کردن همه افراد جامعه و مجموعه‌ها در هزینه‌‌های مالی فعالیت‌های فرهنگی هیئت

محلی برای پاسخ به وظیفه‌ی علمی دانشجویان در دانشگاه و تا فعالیت‌های صنعتی در سطح کشور

محلی برای برنامه‌ریزی برای حل مشکلات افراد نیازمند در سطح کشور